Tuesday, November 30, 2010

DEMI MELAYU - PERKARA 66 PERLEMBAGAAN WAJAR DIPINDA

Saya tertarik dengan pendapat seorang pembentang kertas kerja pada Wacana "Raja Berperlembagaan - Perspektif Sejarah, Kini dan Masa Depan" di Shah Alam semalam yang memperkatakan mengenai Perkara 66 Perlembagaan Persekutuan.

Perkara ini menarik kerana menurut Prof. Madya Dr. Mohammad Agus Yusoff, kuasa untuk meluluskan sesuatu rang undang-undang oleh raja-raja dalam Perkara 66 Perlembagaan Persekutuan yang sebelum ini telah dipinda perlu dikembalikan semula bagi memastikan sistem pemerintahan beraja di negara ini dapat dikekalkan.

Sebenarnya, ada kalangan Menteri yang mempunyai pengalaman dan kelulusan undang-undang turut bersetuju jika pindaan kepada Perkara 66 ini dipinda.

“Ini adalah antara perkara penting yang perlu bagi orang Melayu kerana Raja-Raja Melayu mampu melindungi mereka dengan lebih kuat lagi,’ tegas Menteri berkenaan.

Namun menurutnya, pemimpin UMNO dan Barisan Nasional perlu mempunyai iltizam yang tinggi untuk melakukannya.

Mohammad Agus pula bercakap selepas membentangkan kertas kerja bertajuk Sistem Raja Berperlembagaan: Keperluan dan Masa Depan pada Wacana: Raja Berperlembagaan - Perspektif Sejarah, Kini dan Masa Depan di Bangunan Setiausaha Kerajaan (SUK) negeri di Shah Alam semalam, menegaskan Perkara 66 ini dipinda dipinda pada 1983.

Hakikatnya, ia merupakan satu sistem yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial dan perlu dikekalkan sebagai kelangsungan survival Melayu sebagai penduduk asal.

Beliau berkata, ia juga merupakan identiti dan lambang bangsa Melayu.

Jika dirujuk kepada perlembagaan, Perkara 66 ini adalah berikut:

Perkara 66. Penjalanan kuasa perundangan.

(1) Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang hendaklah dijalankan melalui Rang Undang-Undang yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen (atau, dalam hal yang disebut dalam Perkara 68, oleh Dewan Rakyat) dan, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Perkara ini, diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong.

(2) Tertakluk kepada Perkara 67, sesuatu Rang Undang-Undang boleh bermula di dalam mana-mana satu Majlis Parlimen.

(3) Apabila sesuatu Rang Undang-Undang telah diluluskan oleh Majlis Parlimen tempat Rang Undang-Undang itu bermula, maka Rang Undang-Undang itu hendaklah dihantar kepada Majlis Parlimen yang satu lagi; dan Rang Undang-Undang itu hendaklah dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan olehnya apabila telah diluluskan oleh Majlis Parlimen yang satu lagi itu dan persetujuan telah dicapai antara kedua-dua Majlis Parlimen itu mengenai apa-apa pindaan yang dibuat dalam Rang Undang-Undang itu atau apabila Rang Undang-Undang itu dikehendaki dikemukakan sedemikian di bawah Perkara 68.

(4) Yang di-Pertuan Agong hendaklah dalam masa tiga puluh hari selepas sesuatu Rang Undang-Undang dikemukakan kepadanya memperkenankan Rang Undang-Undang itu dengan menyebabkan Mohor Besar dicapkan pada Rang Undang-Undang itu.

(4A) Jika sesuatu Rang Undang-Undang tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang ditentukan dalam Fasal (4), Rang Undang-Undang itu hendaklah menjadi undang-undang apabila habis masa yang ditentukan dalam Fasal itu mengikut cara yang sama seolah-olah dia telah
memperkenankannya.

(4B) (Dimansuhkan).

(5) Sesuatu Rang Undang-Undang hendaklah menjadi undang-undang apabila diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong atau sebagaimana yang diperuntukkan dalam Fasal (4A), tetapi tiada undang-undang boleh berkuat kuasa sehingga undang-undang itu telah disiarkan, tanpa, walau bagaimanapun, menjejaskan kuasa Parlimen untuk menangguhkan kuat kuasa mana-mana undang-undang atau untuk membuat undang-undang yang berkuat kuasa ke belakang.

(6) Tiada apa-apa jua dalam Perkara ini atau dalam Perkara 68 boleh menidaksahkan mana-mana undang-undang yang mengesahkan aku janji yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan yang bermaksud bahawa Rang Undang-Undang yang dimaksudkan oleh aku janji itu tidak akan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan olehnya kecuali mengikut aku janji itu.

Yang penting, jika kuasa itu dikembalikan kepada Yang DiPertuan Agong atau Raja-Raja Melayu, ia dapat mengimbangi peranan penggubal undang-undang.

"Dengan kembalinya kuasa itu, raja-raja boleh semak dan imbang di situ," katanya.

Menurut Mohammad Agus yang ditemui wartawan selepas itu, bukan mudah untuk mengembalikan perkara itu kepada yang asal (pinda semula Perkara 66) kerana ia memerlukan undi majoriti dua per tiga Ahli Dewan Rakyat untuk kelulusan.

Kata beliau, untuk mendapat undi majoriti itu juga agak sukar kerana tidak mungkin Ahli Dewan Rakyat bukan Melayu akan menyokong perkara itu.

"Jadi saya rasa hanya raja-raja yang boleh meminta supaya kuasa itu dikembalikan kepada mereka dan saya yakin kalau raja yang minta pasti orang Melayu akan sokong," kata beliau.

Apakah akan ada permintaan sedemikian?

Bagaimanakah menggembalikan kuasa itu? Jika orang Melayu dan rakyat Melayu merasakan kuasa itu perlu dikembalikan, mereka perlu bersatu menyokong pindaan ini.

Tidak kiralah dari parti mana sekali pun, jika Ahli Parlimen berbangsa Melayu memahami perlunya pindaan ini, mereka perlu menyokongnya.

Dalam banyak perkara penting, kuasa Raja-Raja Melayu sangat jelas diperlukan bagi menjamin kestabilan politik dan masa depan orang Melayu di negara ini.

Ini ditegaskan oleh pakar undang-undang perlembagaan, Prof. Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi pada majlis yang sama bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa melantik Perdana Menteri, menteri Kabinet dan timbalan menteri untuk menasihati baginda dalam tugas-tugas baginda. ''Kuasa-kuasa ini diperuntukkan dalam perkara 43(1),(2) dan 43A Perlembagaan Persekutuan."

Selain itu, keputusan Sultan Perak, Sultan Azlan Shah untuk tidak memperkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Perak tidak boleh dicabar kerana ia jelas dilakukan mengikut perlembagaan dan Undang-Undang Tubuh negeri itu.

Katanya, peranan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan amat jelas digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang Tubuh di negeri masing-masing. Menurutnya, peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan juga telah menetapkan kuasa-kuasa baginda di dalam pelbagai perkara.

Dan jika Pindaan 66 itu dilakukan, ia akan mengukuhkan lagi peranan Yang DiPertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam menjamin kedudukan orang Melayu.

Persoalannya, berani dan bersediakan UMNO dan Barisan Nasional melakukannya walaupun berdepan dengan cabaran yang sukar?

1 comment:

  1. Martabatkan kembali agama Islam, bangsa Melayu dan Bahasa Melayu dalam peruntukkan perlembagaan.

    ReplyDelete