Friday, November 6, 2015

MANFAAT DAN KEBIMBANGAN BERKAITAN PERJANJIAN PERKONGSIAN TRANS-PASIFIK


Artikel BERNAMA

Berikut adalah soalan lazim berkaitan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA), yang tersiar dalam laman sesawang Kementerian Perdagangan Antrbangsa dan Industri http://fta.miti.gov.my/index.php/pages/view/258.

Terdapat tujuh topik utama, pertama ialah mengenai manfaat dan kebimbangan berkaitan TPP.

Di bawah perbincangan mengenai manfaat daripada TPP, 11 soalan dibincangkan iaitu mengenai bagaimana TPPA boleh memberi manfaat kepada negara.

1. Kenapa Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)?

Sebagai sebuah negara perdagangan dengan pasaran domestik yang kecil, Malaysia akan terus mengamalkan regim perdagangan dan pelaburan terbuka bagi merangsang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang bagi guna tenaga berkemahiran tinggi dan menggalakkan pembangunan teknologi serta inovasi.

Oleh itu, Malaysia perlu memastikan bahawa pasaran global dikawal oleh peraturan yang telus dan mudah dijangka serta kekal bersifat liberal. WTO terus menjadi keutamaan teratas kita.

Memandangkan proses Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) mengambil masa lebih panjang, maka Malaysia menggunakan Perjanjian Perdagangan Bebas untuk mencari peluang akses ke pasaran yang lebih baik bagi barangan dan perkhidmatan dari negara ini.

Setakat ini, Malaysia menandatangani 13 FTA:

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (1992)

ASEAN-China (2004)

ASEAN-Korea (2006)

ASEAN-Jepun (2008)

ASEAN-India (2009)

ASEAN-Australia-New Zealand (2009)

Malaysia-Jepun (2005)

Malaysia-Pakistan (2007)

Malaysia-New Zealand (2009)

Malaysia-Chile (2010)

Malaysia-India (2011)

Malaysia-Australia (2012)

Malaysia-Turki (17 April 2014)


Di samping rundingan perjanjian TPP yang dimuktamadkan pada 5 Okt 2015, Malaysia juga mengadakan rundingan mengenai FTA berikut:

Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP); Malaysia-EU FTA; Perjanjian Perkongsian Ekonomi Persatuan Perdagangan Bebas Malaysia-Eropah (MEEPA); dan ASEAN-Hong Kong FTA.

2. Bagaimanakah TPP memberi manfaat kepada Malaysia?

(i) Akses Pasaran

Para pengeksport Malaysia akan memperoleh kelebihan daya saing berbanding pesaing serantau mereka dalam mengeksport produk seperti produk elektrik dan elektronik, produk kimia, produk minyak sawit, produk getah, produk kayu, tekstil dan alat ganti serta komponen automotif.

TPP akan memberi akses keutamaan bagi barangan dan perkhidmatan dari Malaysia ke dalam empat pasaran FTA "baharu" iaitu Amerika Syarikat (AS), Kanada, Mexico dan Peru. Bagi pasaran ini, jumlah eksport mungkin meningkat apabila TPP dilaksanakan, kerana:

- duti import bagi hampir 90 peratus produk akan dihapuskan di AS.

- duti import bagi hampir 95 peratus produk akan dihapuskan di Kanada;

- duti import bagi hampir 77 peratus produk akan dihapuskan di Mexico; dan

- duti import bagi hampir 81 peratus produk akan dihapuskan di Peru.

Di samping itu, Jepun tidak memasukkan papan lapis ke dalam Perjanjian Perkongsian Ekonomi Malaysia-Jepun (FTA), manakala ASEAN-Jepun FTA akan menawarkan akses keutamaan kepada papan lapis serta produk yang didapatkannya dari Malaysia.

Peraturan asal mula yang membenarkan pengumpulan input daripada semua pihak TPP akan memudahkan lagi barangan dari Malaysia layak mendapat duti keutamaan.

Ini juga memberi lebih banyak peluang kepada pengeluar produk alat ganti dan komponen dari Malaysia untuk menyalurkan bekalan ke dalam rantaian nilai serantau.

Kandungan nilai serantau yang tinggi dalam peraturan asal mula bagi kenderaan automotif serta alat ganti dan komponen akan menggalakkan pengeluar auto yang ketika ini mendapatkan alat ganti dan komponen dari luar negara TPP mendapatkannya dari Malaysia.

(ii) Manfaat Kepada Pengguna

- Malaysia akan menghapuskan duti import bagi hampir 85% produk yang diimport dari negara TPP apabila menyertai perjanjian itu. Kita boleh menjangka bahawa pengguna di Malaysia akan menikmati pilihan lebih luas bagi produk berkualiti tinggi yang berasal dari TPP pada harga kompetetif.

(iii) Menambah Baik Tadbir Urus dan Ketelusan

- TPP juga dijangka meningkatkan ketelusan dan amalan kawal selia baik, dari dalam negara dan dalam kalangan anggota TPP, melalui penyelarasan dan pertukaran maklumat yang lebih baik.

3. Bagaimanakah Kebimbangan Malaysia Ditangani?

Sama seperti dalam semua rundingan lain, hasil seimbang perlu diwujudkan bagi semua pihak. Oleh itu, kompromi perlu wujud dalam sesetengah bidang.

Dalam kes Malaysia, mandat kita adalah berasaskan Perlembagaan, memelihara hak negara dan memastikan dasar utama bagi pembangunan sosioekonomi dipulihara, termasuk dasar berkaitan Bumiputera.

Bagi bidang yang sensitif, Malaysia meminta jangka masa lebih panjang untuk melaksanakan kewajipan bagi perolehan kerajaan dan syarikat milik negara serta hak harta intelek.

Kita juga mengeluarkan seksyen tertentu atau langkah yang sensitif bagi Malaysia daripada kewajipan pelaburan dan perkhidmatan, termasuk tanah, penswastaan dan penjualan pelaburan serta keutamaan Bumiputra.

4. Bagaimanakah hak kedaulatan dipulihara?

TPP memperkukuhkan lagi hak kedaulatan kerajaan untuk melaksanakan kawal selia bagi kepentingan orang ramai, termasuk langkah yang diambil untuk melindungi kesihatan manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta keselamatan negara.

Hak negeri untuk melaksanakan kawal selia dalam bidang yang terkandung dalam Senarai Negara, akan dipulihara. Sebagai contoh, kelulusan tanah tertakluk kepada syarat dan terma yang ditetapkan oleh sesuatu negeri.

5. Apakah fleksibiliti yang disediakan bagi melaksanakan dasar berkaitan Bumiputera?

Walaupun terdapat 30 Bab dalam TPP, tidak semua Bab menjejaskan pelaksanaan dasar berkaitan Bumiputera. Bagi bab utama yang memberi kesan terhadap pelaksanaan dasar berkaitan Bumiputera, fleksibiliti berikut diberikan:

- Perolehan Kerajaan

Fleksibiliti yang diberi bagi penyertaan Bumiputera, termasuk peruntukan hingga sebanyak 30% kepada kontraktor Bumiputera dalam perkhidmatan pembinaan yang terbuka kepada anggota TPP.

Bagi perkhidmatan pembinaan yang tidak dibuka kepada anggota TPP, keutamaan Bumiputera sedia ada akan dikekalkan. Di samping itu, program Kontrak Pusat dan keutamaan harga bagi barang dan perkhidmatan yang diberi kepada pembekal dan pekilang Bumiputera, akan dikekalkan.

- Perusahaan Milik Negara (SOE)

SOE akan mempunyai fleksibiliti untuk memberi keutamaan kepada pembekal Bumiputera dan PKS hingga 40% peratus daripada pembelian tahunan mereka.

- Perkhidmatan dan Pelaburan

Malaysia boleh mengekalkan dasar sedia ada dan mengguna pakai dasar baharu berkaitan kepentingan Bumiputera melalui pewujudan lesen/permit baharu serta penambahan dalam pelaburan dan perkhidmatan.

6. Harta Intelek (IP) bagi Produk Farmaseutikal

- Pencapaian hasil kesihatan awam yang lestari bergantung pada kesalingberkaitan dalam dasar kesihatan negara, persekitaran kawal selia, suasana perdagangan dan daya saing, dasar perolehan, strategi inovasi dan sistem harta intelek.

- Paten adalah satu daripada jenis IP. Perlindungan paten pada umumnya adalah bertujuan untuk mengukuhkan insentif berasaskan pasaran bagi pihak berkepentingan sektor swasta untuk melaburkan sumber mereka dalam penyelidikan produk dan pembangunan teknologi baharu.

- Insentif seperti ini dianggap sangat berharga dalam dunia perubatan, khususnya dalam mencipta ubat-ubatan baharu berikutan pertimbangan teknikal dan keperluan jumlah wang yang besar berserta kadar tinggi kegagalan, termasuk di peringkat akhir dalam membangunkan sesuatu produk serta isu berkaitan liabiliti produk.

- Ubat-ubatan baharu memerlukan perbelanjaan besar untuk dicipta, tetapi agak murah untuk dihasilkan. Dalam keadaan seperti ini, adalah tidak lestari bagi sesuatu syarikat untuk melaburkan modal dalam pembangunan produk dan mendapatkan kelulusan kawal selia sekiranya pesaing mereka berada dalam kedudukan sudah bersedia untuk memperkenalkan produk replika mereka dengan serta merta.

- Bagaimanapun, kerajaan sedar inovasi tidak boleh dicapai dengan mengasingkannya daripada kebimbangan tentang akses kepada perubatan dan akses ini perlu dilihat dalam konteks lebih luas dari segi keperluan mempunyai inovasi dan peraturan yang berkesan.

- Tanpa insentif, adalah diragui sektor swasta akan membuat pelaburan besar untuk mencipta atau membangunkan ubat-ubatan, yang kebanyakannya sedang digunakan di negara maju dan membangun. Sebaliknya, kerajaan juga sedar tentang kebimbangan yang disuarakan tentang kesan terhadap harga produk farmaseutikal di Malaysia.

- Objektif Malaysia dalam rundingan yang diadakan ialah untuk mencapai kesimbangan sewajarnya antara menyediakan pelindungan harta intelek yang kukuh agar ubat-ubatan baharu boleh terus ditemui dan untuk menangani keperluan bagi mednpatkan ubat-ubatan perlu.

- Dalam TPP, semua pihak memahami keperluan negara membangun bagi mendapatkan akses kepada ubat-ubatan pada harga patut dan mereka sependapat bahawa fleksibiliti dan pengecualian di bawah Perjanjian Pertubuhan Perdagangan Dunia mengenai Aspek Berkaitan Perdagangan Hak Harta Intelek adalah penting kepada negara yang perlu menangani krisis kesihatan, termasuk HiV/AIDS.

- Pihak kepada TPP telah mengesahkan komitmen bersama mereka terhadap Deklarasi Doha mengenai TRIPS dan Kesihatan Awam, yang bertujuan membantu negara membangun dalam menangani kebimbangan tentang kesihatan awam melalui fleksibiliti WTO.

7. Adakah TPP akan membawa kepada perlanjutan tempoh pelindungan paten?

- Mengenai dakwaan bahawa TPP akan melanjutkan perlindungan paten, adalah penting untuk mengetahui bahawa perlindungan paten bagi ubat-ubatan farmaseutikal tetap kekal selama 20 tahun, sejajar dengan TRIPS.

Hanya jika berlaku kelewatan yang tidak sepatutnya, tempoh perlindungan paten ini akan dilanjutkan.

Bagaimanapun, oleh kerana Malaysia mampu memberi kelulusan pasaran dalam lingkungan penanda aras antarabangsa sedia ada iaitu kurang daripada dua tahun, kemungkinan tempoh berkenaan dilanjutkan, tidak sepatutnya timbul.

Mengenai paten, Malaysia mampu memberi paten bawah lima tahun dan oleh itu, kemungkinan akan diberi tempoh lanjutan tidak sepatutnya timbul.

8. TPP dan Perlindungan Data Farmaseutikal

- Mengenai Perlindungan Data Farmaseutikal, ia telah dikuatkuasakan di Malaysia sejak 2011 dan data ujian produk inovator dilindungi bagi tempoh lima tahun.

Sepanjang tempoh itu, data berkaitan keselamatan dan keberkesanan akan menjadi milik eksklusif syarikat penyelidikan farmaseutikal yang memohon mendapatkan kelulusan kawal selia.

Kerajaan bersetuju meluaskan pelindungan data kepada produk biologik bagi menyediakan layanan tidak bersifat menindas.

- Biologik merujuk kepada ubat-ubatan bukan kimia yang menggunakan proses bioteknologi. Ia adalah antara kemajuan paling menarik dalam perubatan moden dan paling kompleks serta mahal.

Tempoh eksklusif lebih pendek akan membolehkan biosimilar lebih murah memasuki pasaran dengan lebih awal.

- Hasil akhir biologik memberi dua opsyen kepada Pihak bekenaan: i) untuk menyediakan perlindungan data selama lapan tahun, ii) perlindungan data selama lima tahun dan langkah lain yang mengiktiraf bahawa keadaan pasaran juga menyumbang kepada perlindungan pasaran yang berkesan, bagi mewujudkan hasil seimbang di pasaran.

Kajian semula akan dilakukan 10 tahun selepas TPPA dikuatkuasakan.

- Malaysia diberi tempoh peralihan selama lima tahun untuk memperkenalkan perlindungan data bagi biologik.

- Hasil akhir TPP adalah sama dengan dasar Malaysia dalam memperkenalkan perlindungan data selama lima tahun.

9. Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Pelabur-Negara (ISDS)


- Satu daripada kebimbangan utama mengenai TPP ialah memasukkan mekanisme Penyelesaian Pertikaian Pelabur-Negara (ISDS).

ISDS bukan perkara baharu bagi Malaysia kerana kita telah memasukkan ISDS ke dalam perjanjian pelaburan dua hala (BIT) dan FTA kita.

Pelabur asing di Malaysia boleh mengemukakan tuntutan ISDS terhadap kerajaan dan begitu juga, pelabur Malaysia di luar negara, akan mendapat mekanisme perlindungan serupa dalam TPP.

Perlu dinyatakan bahawa terdapat sejumlah besar syarikat Malaysia yang melabur di luar negara hari ini. Malah, sehingga akhir tahun lepas, saham pelaburan Malaysia di luar negara melebihi jumlah pelaburan asing langsung di Malaysia.

- Pihak TPP mengekalkan hak kedaulatan mereka untuk mengawal selia objektif kebajikan awam yang sah.

- Pihak TPP boleh memilih untuk menolak ISDS bagi tuntutan yang mencabar langkah kawalan tembakau.

- Dalam kes Malaysia, ISDS tidak akan memohon tempoh tiga tahun selepas penguatkuasaan projek pemerolehan kerajaan di bawah had yang ditentukan bagi kontrak.

- Penambahbaikan tambahan terhadap mekanisme ISDS:

.mempercepatkan kajian semula dan penolakan tuntutan tanpa merit (tuntutan remeh) dan pelabur akan membayar yuran guaman serta kos bagi tuntutan remeh;

.Pengukuhan tuntutan yang timbul daripada perkara atau keadaan yang sama;

.tidak boleh membuat tuntutan sekiranya telah melebihi tempoh tiga tahun dan enam bulan;

.prasyarat bagi menyelesaikan sesuatu tuntutan melalui perundingan dan rundingan sebelum mencapai pertikaian formal; dan

.keputusan untuk tidak memperbaharui atau mengekalkan subsidi bukan suatu ekspropriasi.

10. Adakah TPP akan mengakibatkan kebanjiran buruh asing?

- TPP tidak memberi hak bagi kemasukan buruh asing. Kemasukan buruh asing, termasuk profesional, akan dikawal undang-undang dan peraturan yang terdapat di Malaysia dan akan berdasarkan kepada keperluan industri.

Kerajaan akan terus memberi keutamaan terhadap peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan.

- Bab mengenai buruh dalam TPP mengandungi disiplin yang memperjuangkan kebajikan serta hak pekerja, termasuk klausa berkaitan gaji minimum dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, yang telahpun dilaksanakan Malaysia.

- Pada 2014 sahaja, syarikat dari seluruh dunia, termasuk dari AS, Australia, Eropah dan timur laut Asia, sama ada telah membuka perniagaan atau mengembangkan operasi mereka yang telah sedia ada di Malaysia.

Daripada 773 projek pembuatan yang memulakan pengeluaran pada 2014, 34.7% adalah milik asing.

Ini mewujudkan 35,130 pekerjaan, 25% atau 8,700 daripadanya di peringkat eksekutif yang memerlukan pendidikan tinggi.

- Sesetengah MNC di Malaysia mempunyai hubungan kukuh dengan PKS kita, yang mewujudkan pekerjaan dan peluang perniagaan dalam bidang pengeluaran perisian, pembungkusan dan penyelesaian peragaan serta reka bentuk dan pembuatan alat ganti jentera.

TPP dan PKS (Perusahaan Kecil dan Sederhana)

- PKS sudah pun bersaing di bawah FTA sedia ada di mana lebih 90% daripada duti import dihapuskan.

- PKS akan mendapat manfaat daripada TPP kerana ketika ini, mereka mempunyai akses kepada pasaran lebih liberal di bawah TPP bagi eksport mereka di empat pasaran baharu di mana Malaysia tidak mempunyai FTA ketika ini. Pasaran itu ialah AS, Kanada, Mexico dan Peru.

- PKS akan mendapat manfaat melalui penyertaan dalam rantaian bekalan serantau kerana lebih banyak input akan diperoleh daripada negara TPP bagi memenuhi peraturan syart asal mula.

- Di bawah TPP, satu bab dikhususkan bagi langkah untuk memudahkan penyertaan PKS ke dalam rantaian bekalan global dengan meningkatkan ketelusan dan perkongsian maklumat secara dalam talian dan sebagai program pembinaan keupayaan bagi membantu PKS. 

1 comment:

  1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmad Bastian di jawa tengah ingin menceritakan kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling susah kampungku,buat makan aja harus ngutan dulu ama tetangga itupun kalau ada yg mau ngasi,semakin saya berusaha semakin susah juga dapat pekerjaan dan selama saya ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yang benci ama saya dan cuma dianggap orang rendah,miskin,tidak punya apa-apa. Maka dari itu saya akhirnya bertekat untuk pergi mencari dukun yang bisa merubah nasib saya disuatu hari saya bertemu sama orang yang pernah dibantu ama AKI ROTAK dan dia memberikan nomer AKI ROTAK ,dia juga bilan kepada saya kalau AKI ROTAK bisa membantu orang yang lagi kesusahan,dan saya tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI ROTAK dengan senan hati AKI ROTAK ingin membantu saya dengan jalan togel,dan alhamdulillah saya sudah menang togel yang ke3 kalinya.setelah keberhasilan ini rencana saya ama keluarga ingin buka usaha demi untu kebutuhan keluarga yang tercinta sekali lagi makasih ya aki atas bantuanya jasa aki tidak akan perna saya lupakan.bagi teman-teman diluar sana yang ingin seperti saya silahkan hubungi AKI ROTAK di 082388316533 atau silahkan KLIK DISINI dan saya sangat bersyukur kepada allah swt karna melalui bantuan AKI ROTAK kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tidak akan datan untuk yg kedua kalinya.

    ReplyDelete


Mulai Hari Ini Rakyat Malaysia akan menyiarkan siri rencana ‘Benarkah PAS Parti Islam’.

Siri rencana ini adalah kumpulan rencana yang dihasilkan oleh penyelidikan kumpulan mereka yang mahir mengenai Islam sambil mempertikaikan PAS sebuah parti yang mendakwa Islam.

PAS kini sudah berubah jauh daripada menegakkan Negara Islam sebaliknya bergerak bersama ‘jemaah bukan Islam’ untuk menubuhkan negara kebajikan.

Blog ini berharap pembaca akan menilai dengan sebaik-baiknya tulisan ini dan menilai apakah PAS benar-benar parti yang boleh diharapkan membela dan melindungi orang Islam atau hanya slogan pemimpinnya sahaja untuk kepentingan masa depan dan survival politik mereka.

BENARKAH PAS PARTI ISLAM?


BAHAGIAN 1 - PAS DARI KACA MATA AS-SUNNAH WAL JAMAAH

Salah faham mengenai maksud kafir, zalim dan fasiq menyebabkan perkataan itu disalahgunakan oleh pihak tertentu dalam memberi label kepada sesama Islam.

Malah maksud berjihad dan berjuang yang sebenar sepertimana yang dimaksudkan oleh ALLAH dan Rasul-Nya juga banyak kali disalagunakan untuk kepentingan tertentu pemimpin dan kumpulan.

Apa yang diharapkan pendapat para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah melalui penulisan ini dapat memecahkan persoalan salah faham yang timbul dalam masyarakat Islam kebelakangan ini.

Ikuti tulisan oleh Syiekh Abu Muhammad Iqamuddin dalam siri BENARKAH PAS PARTI ISLAM? berikut ini yang melihat PAS dari kaca mata atau berlandaskan As-Sunnah Wal Jamaah:

Orang PAS mendakwa parti mereka sahaja semata–mata Islam atau dengan kata lain ialah sebagai PARTI ALLAH atau HIZBULLAH. Selain daripada parti mereka semuanya dianggap parti taghut dan kerana itu mereka berani mendakwa sesiapa yang menyokong dan mengundi PAS dianggap jihad dan masuk syurga. 

Mana-mana kawasan atau negeri yang dimenangi PAS diumumkan sebagai kawasan dan negeri yang amat disenangi oleh Rasulullah SAW, sementara yang dimenangi oleh parti lain disedihi oleh Rasulullah SAW. 

Sebenarnya, jika kita membuat analisis dengan secara halus dan dinilai dengan ajaran Islam sebenar berdasarkan Al-Quran, As Sunnah, Ijma’ dan Qias, kita dapati tidak banyak perbezaan di antara parti PAS dengan parti –parti politik lain.

Cuma apa yang jelas lebihnya mereka (PAS) ialah stail bercakap dan tempikan “ALLAHUAKHBAR” pengikutnya. Oleh sebab itu kita berani mendakwa bahawa sebenarnya PAS Bukan Parti Islam, lebih-lebih lagi setelah diteliti parti itu tidak memenuhi cirri-ciri Parti Islam atau Parti ALLAH atau HIZBULLAH yang sebenar sepertimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Al Hadis dan juga arthar serta sejarah perjuangan para pejuang Islam lampau, termasuk apa yang pernah diperjuangkan oleh para Nabi dan Rasul dahulu.

Bagi membentangkan hujjah ini digunakan sumber rujukan nas ( Al-Quran dan Al Hadis) dan juga sejarah perjuangan para Nabi dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Baginda SAW, bukan berdasarkan nafsu atau lain-lain teori politik bikinan manusia. Bagi membuktikan dakwaan ini, maka marilah kita lihat apa yang disebut oleh ALLAH didalam Al Quran dan juga Al Hadis serta athar yang dikemukakan di bawah ini.

Tujuan diketengahkan pandangan ini bukan kerana fanatik atau membenci kepada mana-mana golongan ataupun membencikan PAS, tetapi sekadar member penjelasan agar tidak timbul kekeliruan di dalam kalangan umat Islam berhubung dengan perjuangan Islam dan agar masyarakat tidak terus menerus tertipu dengan slogan dan label Islam yang digunakan oleh PAS dan tempikan “ALLAHU AKBAR” mereka serta ugutan kononnya, sesiapa tidak menyokong atau mengundi PAS berdosa dan masuk dan masuk neraka dan sesiapa sokong PAS masuk syurga.

Jadi kalau orang kafir seperti DAP dan lain-lain pakatan pmbangakang  yang menyokong yang menyokong dan undi PAS- APAKAH MEREKA JUGA AKAN MASUK SYURGA?

BENARKAH PAS PARTI ISLAM


BAHAGIAN EMPAT - PAS MILIKI CIRI-CIRI PARTI SYAITAN?Maksudnya;"Syaitan telah menguasai mereka lalu ia (syaitan) menjadikan mereka itu lupa kepada ALLAH.Lalu mereka tergolongke dalam golongan hizbussyaitan( parti syaitan).ketahuilah,sesungguhnya PARTI SYAITAN itu parti yang rugi”-(Surah Al Mujadilah ayat 19)

Daripada huraian ayat di atas, didapati PAS mempunyai sekurang-kurangnya tiga sifat sepertimana yang tersebut dalam ayat di atas.

 Di antaranya ialah;

1. Mereka (PAS) memperalatkan agama untuk menimbulkan perpecahan ,iaitu mereka membuat pelbagai dalil agama untuk menuduh orang-orang Islam dalam UMNO dan BN sebagai orang-orang kafir; sembelihan mereka tidak boleh dimakan;dan jenazah mereka tidak boleh diziarah dan disembahyangkan-sehingga orang lain tidak bergaul dengan orang-orang Islam dalam UMNO dan BN dan memusuhi mereka.

2. PAS menggunakan sistem politik demokrasi dan politik pilihanraya sebagai saluran untuk menegakkan Islam. Ini di akiu sendiri oleh Dato’ Seri Haji Abdul Hadi Awang dalam bukunya Amanat Haji Hadi, mukasurat 23 dan 24, yang berbunyi : "Walaupun demokrasi adalah ciptaan Barat bukan Islam, di mana di dalamnya terdapat pelbagai kelemahan dan penyelewengan yang ketara, namun Islam menerima kebebasan dan hak-hak yang diberi oleh demokrasi dan mengambil alih faedah darinya untuk menyuarakan ajaran Islam."

Selanjutnya beliau menyambung “PAS tetap menyertai pilihanraya dan menyertai sistem demokrasi….” Kenyataan Hadi ini bertentangan sekali dengan firman ALLAH;


Maksudnya: "Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan…" - ( Al Baqarah ayat 42)

Ini menandakan PAS menganut falsafah barat iaitu "Matlamat menghalalkan cara".

Bahkan Hadi mendakwa dengan mengatakan ‘Islam menerima kebebasan dan hak-hak yang diberi oleh demokrasi” Dari mana sumber yang mengatakan Islam menerima sistem tersebut?

Ulama muktabar mana yang mengeluarkan fatwa sehingga Hadi berani mengaitkan sistem tersebut dengan Islam. Sedangkan pada awal ayat itu diakui sendiri bahawa sistem ‘ demokrasi adalah ciptaan Barat dan terdapat penyelewengan”.

Di akhir kenyataan dinyatakan bahawa Islam menerima sisrem yang di ciptakan barat yang menyeleweng itu. Ini menunjukkan bahawa kenyataan Hadi memeksudkan Islam menerima penyelewengan.

Dalam perjuangan PAS pula, mereka menentang dan menuduh UMNO kerana UMNO menyeleweng daripada Islam kerana berjuang dan memerintah atas dasar demokrasi. Sekarang ini, siapa sebenarnya yang menyeleweng?

Atas asas apa pendirian perjuangan PAS sebenar?

3. Sifat ketiga pula ialah orang-orang PAS memang bersikap sombong dan berbangga dengan parti mereka. Buktinya kenyataan Nik Abdul Aziz bahawa kemenangan PAS kerana malaikat membantu mereka. Kelantan negeri yang disukai Rasulullah SAW.

Kenyataan itu secara tidak langsung menghina orang Islam di negeri-negeri lain.

Lantaran merasakan mereka (PAS) disayangi Rasulullah SAW dan suci, maka sebab itu mereka sanggup mencaci maki orang Islam lain sehingga boleh digelar sebagai “Barua” dan sebagainya.

Bersambung...Ciri-Ciri Parti Islam Berdasarkan Hadis & Athar

BENARKAH PAS PARTI ISLAM


BAHAGIAN TIGA - CIRI CIRI PARTI SYAITAN

Selain diterangkan cirri-ciri Parti ALLAH, terdapat juga ayat yang menyebut tentang cirri-ciri Parti Syaitan atau HIZBUSSYAITAN.


Tujuan ALLAH bentangkan firman-NYA itu ialah untuk membuat perbandingan agar umat Islam dapat membezakannya serta membuat pilihan engan tepat.

Firman ALLAH:


Maksudnya;"…mereka menjadikan agama (memperalatkan agama) untuk tujuan berpecah-belah dan berpuak-puak sehingga menjadi beberapa pecahan (parti-parti). Masing-masing puak(parti)pula berbangga dengan apa yang ada di sisi mereka….”-(Surah Al Mukminun ayat 53)

 Firman ALLAH lagi:


Maksudnya;"… orang-orang yang menyekutukan ALLAH itu ialah orang yang memecah-belahkan agama mereka(dengan cara meninggalkan agama tauhid dan menganut pelbagai ideology bikinan akal dan nafsu) sehingga menjadi beberapa golongan (parti-parti). Tiap-tiap golongan (parti) itu merasa bangga (sombong) dengan apa yang ada pada mereka “_( Surah Ar Rum ayat 32)

Selanjutnya ALLAH berfirman lagi:


Maksudnya;"Syaitan telah menguasai mereka lalu ia (syaitan) menjadikan mereka itu lupa kepada ALLAH.Lalu mereka tergolongke dalam golongan hizbussyaitan( parti syaitan).ketahuilah,sesungguhnya PARTI SYAITAN itu parti yang rugi”-(Surah Al Mujadilah ayat 19)

ALLAH telah menjelaskan tentang ciri-ciri parti syaitan dalam ayat di atas seperti berikut;


1. Pemimpin dan anggotanya memperalatkan agama untuk menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. 

2. Mereka meninggalkan agama Tauhid, sebaliknya menjadikan ideology dan aliran fikiran manusia sebagai pegangan dan peraturan politik dan peraturan hidup mereka. 

3. Bersikap sombong dan berbangga dengan parti masing-masing. 

4. Lupa kepada ALLAH.Yakni, apabila ingin menyelesaikan masalah umat, mereka tidak merujuk kepada hukum ALLAH, sebaliknya merujuk kepada teori manusia. 

Bersambung...PAS PARTI SYAITAN?

BENARKAH PAS PARTI ISLAM


BAHAGIAN 2 - CIRI-CIRI PARTI ISLAM MENURUT AL QURAN


Dalam Al-Quran, ALLAH secara jelas dan tegas telah memperkenalkan cirri-ciri dan sifat-sifat Parti Islam dengan sebutan HIZBULLAH , iaitu PARTI ALLAH.

Ertinya, Islam memang memerintahkan umatnya memasuki parti yakni PARTI ALLAH. Bukan parti mengikuti sistem sekular,cara pemilihan pemimpin mengikut undi dan sebagainya seperti mana yang PAS amalkan sekarang ini.Tapi Parti ALLAH mempunyai ciri-ciri khusus yang ALLAH sendiri telah tetapkan; bukan macam PAS tetapkan.
 
ALLAH telah berfirman didalam Al-Quran:

 Maksudnya: “Sesungguhnya pemimpin kamu itu ialah ALLAH, Rasul-NYA dan orang-orang yang telah beriman yang mendirikan bersembahyang, yang mengeluarkan zakat, dan hal keadaan mereka itu tunduk (kepada ALLAH). Dan barangsiapa mengankat ALLAH, R asul-NYA dan orang-orang mukmin menjadi pemimpin, maka sesungguhnya HIZBULLAH( Parti ALLAH) itulah yang mendapat kemenangan.” –(Surah Al Maidah ayat 55-56)

Firman ALLAH lagi:

 Maksudnya; “Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum itu yang benar-benar beriman kepada ALLAH dan Hari Akhirat, tergamak berkasih saying dengan orang-orang yang menentang ALLAH dan Rasul-NYA, sekalipun orang-orang(yang menentang ALLAH) itu terdiri daripada bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara- saudara mereka atau keluarga mereka.Meraka (golongan yang benar-benar beriman itu) telah ditetapkan iman di dalam hati mereka dan ALLAH telah menguatkan mereka dengan cara menanamkan semangat di dalam hati mereka. ALLAH akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di bawahnya mengalir sunagi-sungai dan mereka kekal di dalamnya. ALLAH redha kepada mereka dan demikian juga mereka redha kepada ALLAH serta bersyukur kepada nikmat pemberian ALLAH.Mereka itulah anggota-angota HIZBULLAH( Parti ALLAH ). Sesungguhnya pendokong HIZBULLAH (Parti ALLAH) itu ialah orang-orang yang mendapat kemenangan (di dunia dan di akhirat)”- (Surah Al Mujadilah ayat 22).

 Ayat-ayat di atas secara tidak langsung ALLAH telah menerangkan tentang cirri-ciri Parti ALLAH dan sifat-sifat pemimpin dan anggotanya. Di antaranya ialah;

1. Mereka benar-benar beriman kepada ALLAH dan Rasul-NYA , menjadikan kedua-duanya sebagai pemimpin dan tempat rujuk serta tempat minta pertolongan.

2. Mereka meletakkan orang yang benar-benar beriman sebagai pemimpin, iaitu di kalangan mereka yang bertaqwa.

3. Mereka beriman kepada Hari Akhirat

4.Mereka mendirikan sembahyang.

5.Mereka mengeluarkan zakat.

6.Mereka benar-benar patuh kepada perintah dan hukum ALLAH.

7.Mereka sekali-kali tidak berkasih sayang dan bekerjasama dengan orang yang menentang agama (ingkar hukum) ALLAH.

8. Tidak bersikap asabiah qaumiah, yakni tidak bertolak ansur walaupun dengan ibu bapa, anak-anak, saudara mara, kerabat dan keluarga sendiri, sekiranya mereka itu anti-Islam atau melakukan maksiat dan kemungkaran.

9. Mereka( golongan Parti ALLAH) tidak pernah kalah dan sentiasa menang.

Menyentuh tentang ciri dan sifat nombor 7, bersesuaian dengan ayat 22 surah Al-Mujadilah di atas, kita dapati sifat-sifat dan ciri-ciri itu tidak ada pada parti PAS.Demikian dengan cirri nombor 9, kerana PAS sentiasa kalah dalam pilihanraya.

Tapi demi kerana untuk meraih undi, PAS sanggup berkerjasama dengan parti-parti dalam Pakatan Pembangkang yang terdiri daripada parti-parti menentang ALLAH kerana peribadi pemimpin mereka dan dasar parti mereka bukan berlandaskan Islam.Buktinya ialah DAP dan PKR dasar dan perlembagaan parti mereka tidak berlandaskan Islam, bahkan tidak ada langsung cita-cita untuk menegakkan Islam.

Mereka Cuma menyokong Islam untuk mengambil kesempatan di sebalik isu reformasi; yang isu tersebut juga tidak berlandas dan semangat Islam.sekiranya mereka (Pakatan Pembangkang) menang, mereka juga akan melaksanakan sistem pemerintahan seperti mana yang sedang dilaksanakan oleh UMNO dan BN sekarang ini.

Bersambung - Ciri-Ciri Parti Syaitan

BENARKAH PAS PARTI ISLAM?

PENGENALAN

Penyelidikan mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan politik dan isu- isu yang timbul dalam masyarakat Islam diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa kekeliruan dan salah faham sehingga menimbulkan krisis persaudaraan di kalangan umat Islam.


Punca timbul krisis  itu sehingga berlaku perbuatan tuduh menuduh, caci mencaci, pulau memulau, kutuk mengutuk dan lain-lain terhadap sesamaa Islam ialah kerana salah faham berhubung dengan salah tafsir terhadap nilai keIslaman seseorang dan seumpulan atau parti berkenaan yang disertai masing-masing.

Sebagai usaha untuk mengatasi krisis itu, difokuskan esei-esei selepas ini kepada beberapa perkara pokok yang menjadi persoalan iaitu tentang cirri-ciri sebenar sesebuah Parti Islam dan cirri-ciri pemimpin dan pengikutnya, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta athar dan sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat serta para pejuang Islam dahulu


Ciri-ciri itu dibuat perbandingan dengan parti dan kumpulan berkenaan yang menjadi focus dalam penulisan ini, iaitu PAS dan UMNO.

Selain itu dibuat juga perbandingan parti berkenaan dengan firqah-firqah aqidah yang menyalahi iktiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah yang disebut oleh Rassulullah SAW akan muncul di akhir zaman berjumlah 72 firqah, iaitu berdasarkan sikap dan tindak-tanduk harian mereka dalam politik.
 
Di antara firqah-firqah yang popular di negara ini ialah Muktazilah, Khawarij dan Syi’ah. Sementara Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah pegangan iktiqad yang diakui sah oleh Rasulullah SAW sendiri dan cirri-cirinya dihuraikan dalam buku ini meliputi pegangan dalam bidang politik.


Esei yang disiarkan selepas ini mengandungi pendedahan beberapa amalan yang menyalahi ajaran Islam oleh parti-parti politik, termasuk PAS.


Ini termasuk perbuatan pemimpinya seperti suka kafir mengkafir sesama Islam, berkasar, mendedahkan aib orang lain, boikot memboikot, berdemontrasi, mencarut, tidak mengenang budi dan lain-lain.

BENARKAH PAS PARTI ISLAM?

PENDAHULUAN


Segala puji bagi ALLAH ,Tuhan tempat disembah dan dirujuk segala perkara mengenai urusan dunia dan akhirat. Selawat dan salam kapada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW,Nabi dan Rasul yang ummi dan pemimpin umat Islam sejagat yang teragung. 

Polimik mengenai sama ada Parti PAS sebuah parti Islam sampai ke kemuncaknya baru-baru apabila ada pemimpin UMNO seperti Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mohd Shafie Afdal dan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said. melabelkan PAS sebagai Parti Ajaran Sesat.

Hakikatnya PAS dikatakan sebagai ‘Parti Ajaran Sesat’ bukan baru. Apabila Nik Abdul Aziz Nik Mat mengatakan ‘JIKA SYAITAN PUN NAK TOLONG PAS’ ia sanggup menerimanya, banyak pihak ketika itu mengatakan PAS sudah menjadi “Parti ‘Ajaran Sesat’.

Namun oleh kerana waktu Ahmad Said mengatakan ‘PAS Ajaran Sesat’ ketika hampir pilihan raya umum ke 13 dan halatuju perjuangan PAS terumbang ambing, kenyataan Menteri Besar Terengganu itu mengundang kritikan dan ada yang menyelar Ahmad Said.
 
Ada yang mengatakan Ahmad Said sebagai ‘Pemikiran Sesat’, ‘Tidak Waras’ dan banyak lagi yang semuanya bagaikan melepaskan geram. Namun ada di kalangan pemimpin PAS yang “sedia bersemuka’ dan duduk semeja untuk bincang ‘Parti Ajaran Sesat’.

Menteri Besar Terengganu itu bagaimanapun enggan tunduk kepada desakan PAS yang memberi tempoh tiga hari agar beliau menarik balik kenyataannya mendakwa parti itu sebagai ‘Parti Ajaran Sesat’.

Malah, Ahmad Said bersedia disaman oleh PAS berhubung dakwaan itu sambil menyerahkan kepada parti berkenaan untuk memilih sama ada kes itu dibawa ke mahkamah sivil atau mahkamah syariah.

Beliau tidak sesekali gentar dengan desakan parti tersebut kerana yakin dakwaan terhadap PAS itu mempunyai kebenaran berdasarkan banyak bukti kukuh. Hakikatnya sehingga hari ini, umat Islam di Malaysia khususnya masih lagi keliru dengan uslub perjuangan menegakkan ajaran dan hukum Islam.

Kalau sebelum ini umat Islam keliru dengan pengertian ibadah, tetapi sekarang ini setelah timbul era kesedaran dan kefahaman Islam , umumnya telah memahami bahawa ibadah meliputi semua bidang kegiatan hidup.

Kebelakangan ini kita dapati masih lagi umat Islam keliru dengan pengertian tentang parti politik, jihad, berjuang dan persoalan kepimpinan dalam Islam.

Hal itu perlu ada penjelasan.Kita tidak boleh membiarkan masyarakat umum teraba-raba mencari jawapan, seperti orang buta teraba-raba untuk mengenal gajah, kerana ia akan timbul fanatic bahawa apa yang mereka temui itulah betul,sedangkan orang lain tidak betul.

Maka akan berlakulah pertelagahan yang tidak berkesudahan. Saya berusaha mencari bahan-bahan yang boleh dijadikan panduan bagi membantu masyarakat umum menghilangkan kekeliruan dalam persoalan politik dan Islam, kerana terdapat penjelasan mengenai cirri-ciri dan sifat-sifat Parti Islam, pemimpin serta pengikut dan uslubnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat para ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang mana menjadi anutan dan pegangan umat Islam di Malaysia.

Di samping itu akan dibuat juga perbandingan dengan parti politik yang dikenali sebagai Parti Islam, sekaligus tindak-tanduk dan sikap pemimpin dan ahlinya, agar umat Islam menilai yang mana menepati ajaran Islam dan yang mana bercanggah dengan ajaran Islam.

Ini kerana kebenaran tidak hanya terletak kepada apa yang diucapkan atau apa yang terkandung di dalam kitab, tetapi dinilai kepada perbuatan, amalan dan tindak-tanduk seseorang.

Akhirnya yang penting, hendaklah kita menjadi orang mukmin sejati, yang lurus hatinya, lurus lidah dan benar perbuatan dan amalannya.